Leið til árangus

Leið til árangurs

Þróunarstarf sem miðar að því að bæta árangur nemenda í Grunnskóla Hornafjarðar

Haustið 2014 hófst markviss vinna við að bæta árangur í lestri og stærðfræði við Grunnskóla Hornafjarðar. Verkefnið er langtímaverkefni og markmiðið að bæta árangur nemenda í samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk.  


Verkferlar voru mótaðir og fyrirmynd að vinnunni sótt á Reykjanesið þar sem árangur nemenda hefur batnað umtalsvert í kjölfar breyttra vinnubragða.


Unnið er eftir sérstökum áætlunum í lestri og stærfræði og sérstök áhersla lögð á að móta viðbrögð þegar nemendur ná ekki þeim árangri sem búist var við af þeim.


Vorið 2016 komu út drög að Lestrarstefna Grunnskólans.


Sérstök áhersla er lög á gott samstarf við foreldra í Leið til árangurs og lögð áhersla á að virkja þá sem mest í lestrarþjálfun og í þjálfun í grunnatriðum stærðfræði. 


 

TungumálÚtlit síðu: